CSR Policy

Vår policy för Corporate Social Responibility beskriver de sociala, miljömässiga och etiska hänsynstaganden som vi kräver att våra leverantörer lever upp till. Policyn syftar till att manifestera internationellt överenskomna regler och vi förväntar oss att alla våra leverantörer respekterar de underliggande sociala, miljömässiga och etiska kraven i sin verksamhet och delar vårt stöd för dessa avtal.

Produkterna och tjänsterna som levereras till Heinex AB ska produceras under förhållanden som är förenliga med de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Ladda ner vår Corporate Social Responsibility Policy

Varukorg

Du har inte lagt till några produkter än...

© 2024 Heinex AB