Valda produkter

Du har inte lagt till några produkter än...

Vattenlösliga tvättsäckar & risktvättpåsar

Vattenlösliga tvättsäckar av plast har i många år använts för att uppfylla sjukhusens och myndigheternas krav på skydd vid hantering av förorenade och infekterade textilier.

Vattenlösliga tvättsäckar garanterar genom säker isolering att det infekterade, kontaminerade godset från t.ex en operationsavdelning, asbestsanering ej kommer i direkt kontakt med personal vid hantering, lagring, transport och tvätt – en obruten säker kedja ända in i tvättmaskinen utan att någon människa utsätts för smittorisk.

Korrekt hantering av våra vattenlösliga tvättsäckar säkerställer
– att patienter och personal inte utsätts för onödiga infektionsrisker.
– att saneringspersonal inte utsätts för hälso- och miljörisker.

Sanering av ohyra har den senaste tiden markant ökat, gällande vägglöss, många saneringsbolag och även privata använder sig av Heinex vattenlösliga plastpåsar vid sanering av bostad eller före hemresa från utlandsvistelse.

Läs mer
© 2023 Heinex AB