Valda produkter

Du har inte lagt till några produkter än...

Vattenlösliga tvättsäckar & risktvättpåsar

Vattenlösliga tvättsäckar av plast har i många år använts för att uppfylla sjukhusens och myndigheternas krav på skydd vid hantering av förorenade och infekterade textilier.

Vattenlösliga tvättsäckar garanterar genom säker isolering att det infekterade, kontaminerade godset från t.ex en operationsavdelning, asbestsanering ej kommer i direkt kontakt med personal vid hantering, lagring, transport och tvätt – en obruten säker kedja ända in i tvättmaskinen utan att någon människa utsätts för smittorisk.

Sanering av ohyra har den senaste tiden markant ökat, gällande vägglöss, många saneringsbolag och även privata använder sig av Heinex vattenlösliga plastpåsar vid sanering av bostad eller före hemresa från utlandsvistelse.

Standardkvalitet
308201 Plastsäck 71 x 99 cm
308801 Plastsäck 66 x 84 cm
308101 Plastsäck 91 x 99 cm

Plus, extra kraftig kvalitet
308301 Plastsäck 71 x 99 cm
308402 Plastsäck 38 x 50 cm (ej med på bild)

Tvättsäck med kallvattenlöslig skarv, för användning i mindre tvättmaskin
308930 Plastsäck 71 x 99 cm, knytremsa färg röd.

Gul plastpåse märkt RISKTVÄTT ett bra sätt att säkra transportledet av smittförorenat gods, den vattenlösliga plastpåsen eller tvättsäcken förpackas i denna gula plastsäck och förslutes för transport till tvätteriet.

Plastpåse gul risktvätt
308960 75 x 115 cm

Läs mer
© 2023 Heinex AB