Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet styrs av vårt verksamhets- och ledningssystem i enlighet med principerna i ISO 9001–14001. Genom att vi kontinuerligt arbetar med vårt verksamhets– och ledningssystem säkerställs det att arbetet utförs på ett miljö- och kvalitetsmedvetet sätt.

Vi vill ha nöjda kunder och det har vi när…

  • de fortsätter att handla av oss och inte vänder sig till våra konkurrenter
  • de rekommenderar andra företag att handla av oss
  • de kommer till oss och begär råd och hjälp med något inom vårt kompetensområde som de inte klarar av själva och vi löser problemet för dem

Vår kvalitetspolicy är att…

  • kunna förstå kundens behov
  • leverera produkter som vid varje tillfälle uppfyller kundens behov och önskemål
  • vara experter på våra produkter
  • erbjuda hållbara produkter som är miljöanpassade
  • ha korta leveranstider
  • vår kompetens inom våra affärsområden kontinuerligt utvecklas genom regelbunden uppdatering av marknader, produkter, leverantörer, lagstiftning, miljöutveckling och utbildning av personal. Ständigt utveckla vårt verksamhets- och ledningssystem.
  • vid behov utbilda kunden.
Varukorg

Du har inte lagt till några produkter än...

© 2024 Heinex AB