Miljöpolicy

På Heinex tar vi hänsyn till miljöaspekter i alla beslut. Genom att all personal har ett miljötänk i sitt arbete kommer företagets produkter ständigt att utvecklas i riktning mot en bättre miljöanpassning samtidigt som verksamheten präglas av miljötänkande.

Vår miljöpolicy på Heinex:

  • Miljöarbete ska vara integrerat i hela företagets organisation, vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar av företaget.
  • Sträva efter ett sortiment av hög kvalitet som har så liten negativ påverkan som möjligt på miljön.
  • Verka för att öka efterfrågan på miljömärkta textilier och tjänster.
  • Återanvända förpackningsmaterial i största möjliga utsträckning.
  • Sträva efter att använda miljöanpassade transportsystem vid in- och utleverans av varor.
  • Aktivt verka för att det finns miljöanpassade alternativ i sortimentet av kemiska produkter.
  • Göra miljömedvetna leverantörsval.
  • Produkter ska produceras och distribueras med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Hantera avfall ansvarsfullt och källsortering ska vara norm för hela företaget.
  • Motivera personalen genom utbildnings- och informationsaktiviteter att alltid ta hänsyn till miljöaspekten vid beslutsfattande.
Valda produkter

Du har inte lagt till några produkter än...

© 2024 Heinex AB