Valda produkter

Du har inte lagt till några produkter än...

Miljöpolicy

I Heinex fattas inga beslut utan att hänsyn tas till miljöaspekterna. Genom att all personal i företaget har en miljöinriktad hållning i sitt arbete kommer företagets produkter ständigt att utvecklas i riktning mot en bättre miljöanpassning samtidigt som verksamheten präglas av miljötänkande.

-Heinex miljöarbete skall vara integrerat i hela företagets organisation vara förebyggande och det skall leda till ständiga förbättringar av företaget

-Heinex skall sträva efter ett sortiment av hög kvalitet som har så liten negativ påverkan som möjligt på miljön.

-Heinex skall verka för att öka efterfrågan på miljömärkta textilier och tjänster.

-Heinex skall återanvända förpackningsmaterial i största möjliga utsträckning.

-Heinex skall vid in- och utleverans av varor sträva efter att använda miljöanpassade transportsystem.

-Heinex skall aktivt verka för att det finns miljöanpassade alternativ i sortimentet av kemiska produkter.

-Heinex skall göra miljömedvetna leverantörsval.

-Heinex produkter skall produceras och distribueras med minsta möjliga miljöpåverkan.

-Heinex skall hantera avfall ansvarsfullt och källsortering ska vara norm för hela företaget.

-Heinex skall motivera personalen genom utbildnings- och informationsaktiviteter till att vid beslutsfattande alltid ta miljöhänsyn.

© 2023 Heinex AB